Vaasan hallinto-oikeuden päätös ympäristönsuojelulain mukaisessa valitusasiassa

Vaasan hallinto-oikeuden päätös 23.6.2021 nro 21/0031/1 koskien Megaturve Oy:n ympäristölupaa Jahtavisnevan turvetuotantoalueella.

Kuulutus ja päätös 23.6.2021