Voimaantulokuulutus Annalankangas-Järvisuo asemakaavan muutos ja laajennus

Asemakaavan voimaatulokuulutus 6.2.2020


Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden 4.2.2020 antaman ilmoituksen mukaan Pyhäjoen kunnanvaltuuston 18.12.2019 § 86 hyväksymästä Annalankangas Järvisuo korttelien 602-603 asemakaavan muutoksesta ja laajennuksesta ei ole määräaikaan mennessä valitettu, joten kaava on saanut lainvoiman.


Tämä asemakaava tulee MRA 93 §:n mukaisesti voimaan tällä julkisella kuulutuksella.