Ympäristölupapäätös 6.7.2020 / Kuljetuspolar Oy

Maa-aines- ja ympäristölupa maa-ainesten ottoon, kalliokiviaineksen louhintaan ja kiven murskaukseen Pyhäjoen kunnan karhunnevankankaalle / Kuljetuspolar Oy

Pyhäjoen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on päättänyt myöntää Kuljetuspolar Oy:lle maa-aineslain 4a§:n mukaisen ottamisluvan ja ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristöluvan kallioaineksen louhintaan ja murskaukseen Pyhäjoen kunnan Karhunnevankankaalle tilalle Tienvieri rno 625-406-2-110 hakemuksen ja päätöksessä annettujen lupamääräysten mukaisesti toteutettuna.

Luvan mukainen toiminta voidaan aloittaa lupaan liitettyjä lupamääräyksiä noudattaen luvassa määrättyä vakuutta vastaan mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ennen päätöksen lainvoimaisuutta (YSL 199 §).

Tämä lupapäätös annetaan 6.7.2020.

Lupapäätös ja siihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä 6.7. – 7.8.2020 välisen ajan Pyhäjoen kunnantalolla osoitteessa Kuntatie 1, Pyhäjoki ja kunnan internetsivuilla (www.pyhajoki.fi).

Muutoksen haku

Tähän Pyhäjoen ympäristösihteerin tekemään ympäristölupapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla siitä Vaasan Hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen antopäivästä. Valituskirjelmä tulee toimittaa Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 7.8.2020 mennessä osoitteella Vaasan hallinto-oikeus PL 204, 65101 Vaasa tai sähköisesti hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperältä p. 040 359 6073 ja sähköpostilla vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi