Ympäristölupapäätös PY-YL4/2021 Fennovoima Oy:lle

Ympäristösihteeri on tehnyt ympäristölupapäätöksen 1.11.2021 Fennovoima Oy:lle maa-ainesten ottamiseen sekä kalliokiviaineksen louhintaan Hanhikivenniemen ydinvoimalaitosalueella. Ympäristölupapäätös valitusosoituksineen on liitteenä.

Ympäristölupapäätös 1.11.2021