Olet tässä

Luonnonsuojelu

Pyhäjoen kunnan alueella on paljon erityyppisiä luontokohteita tai –alueita, joilla on suojeluarvoa. Ainutlaatuinen maankohoamisen meren ranta on luonnon osalta hyvin vaihteleva ja maiseman kannalta arvokas. Merkittävä osia rannasta kuuluu Natura 2000 -verkostoon.

Pyhäjoelle tyypilliset kalliorannat ovat olleet asukkaiden ja täällä vierailleitten virkistyskäyntikohteina jo vuosisatojen ajan. Etelänkylän Hyytämässä kävijät ovat kirjoittaneet nimiään ja kuviaan rannikon silokallioihin.

Muita upeita ja tutustumisen arvoisia alueita ovat Pyhäjoen jokirannat. Tulvasuojeluun rakennetut penkat ja niillä menevät tiet tarjoavat erinomaiset näkymät luonnonkauniille jokiuomalle. Laaja reittiverkosto parantaa merkittävästi myös sisämaan luontokohteiden saavutettavuutta. Kaukaisimpia kohteita meren rannasta on metsähallituksen omistama Palosaaren metsänvartijan tilakeskus, jonka ympärillä on hienoja luontopolkuja.

Luonnonsuojelulain tehtävistä valtaosa kuuluu Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskuksen toimivaltaan. Kunta päättää yksityismaiden luonnonmuistomerkkien kuten yksittäisten puiden tai puuryhmien sekä siirtolohkareiden rauhoittamisesta.

Lokki.

Havaitse, tunnista, ilmoita ja torju!  
Ilmoita vieraslajihavaintosi:  
www.vieraslajit.fi/ilmoita