Olet tässä

Nuorisotoimen toiminta-avustukset

Kunta jakaa vuosittain liikunta- ja nuorisotoimen toiminta-avustukset.

Nuorisotoimen toiminta-avustukset ovat haettavissa vuosittain huhtikuun loppuun mennessä. Nuoriso- ja liikuntajärjestöille on molemmille eri hakukaavakkeet.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen:
Pyhäjoen kunta / vapaa-aikatoimi, Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki.
Myöhästyneitä tai puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Hakemuksen liitteenä tulee olla:

  • toimintakertomus vuodelta 2019
  • tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2019
  • selvitys mahdollisesti saadun avustuksen käytöstä vuodelta 2019
  • toimintasuunnitelma vuodelle 2020
  • talousarvio vuodelle 2020
  • ote vuosikokouksen pöytäkirjasta, josta ilmenee yhdistyksen toimihenkilöt ja viralliset nimenkirjoittajat vuodelle 2019
  • kaikilta hakijoilta yhdistyksen säännöt