Olet tässä

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Pyhäjoen kunnassa rakennusjärjestyksen uusimistyö käynnistettiin 2017.

Pyhäjoen kunnan nykyinen, vuonna 2010 voimaan tullut rakennusjärjestys on ollut Raahen Seutukunnan kanssa yhteinen. Yhteistyösopimus rakennusvalvonnan osalta Raahen kaupungin kanssa on päättynyt 31.5.2017, joten kunnan on ollut tarpeen käynnistää rakennusjärjestyksen päivittäminen. Työn yhteydessä rakennusjärjestys muutetaan koskemaan vain Pyhäjoen kuntaa ja samalla voidaan tarkistaa määräyksiä muiltakin osin. Rakennusjärjestyksen uudistamistarpeeseen ovat vaikuttaneet myös lainsäädäntöön tulleet muutokset.

Rakennusjärjestyksestä kehitetään, selkeämpi, entistä toimivampi ja ajantasainen työväline rakentamisen ohjaukseen.

Tavoitteena on hyväksyä uusi rakennusjärjestys vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yhteystiedot:

Tekninen johtaja Aimo Korpi
Kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä
Johtava rakennustarkastaja Osmo Heikkala

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Pyhäjoen kunnan rakennusjärjestysehdotus nähtävillä 30.9. - 30.10.2021
Rakennusjärjestysehdotus
Kuulutus rakennusjärjestysehdotuksesta 30.9.2021

Pyhäjoen kunnan rakennusjärjestysluonnos nähtävillä 24.6. - 31.8.2021

Kuulutus rakennusjärjestysluonnoksesta 22.6.2021

Rakennusjärjestyksen uusimista koskeva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on nähtävänä 6.4. - 24.4.2021 välisen ajan kunnan teknisessä toimistossa kunnan talolla (koronarajoitukset huomioiden), sekä Pyhäjoen kunnan kotisivuilla.

Kuulutus 25.3.2021 Rakennusjärjestyksen uusimisen OAS

OAS Rakennusjärjestys Pyhäjoki