Olet tässä

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen hoidon tuki

Vanhemmat voivat hakea yksityisen hoidon tukea, jos lasta hoitaa kunnan hyväksymä yksityisen päivähoidon tuottaja (perheen palkkaama hoitaja, joka ei asu perheen kanssa samassa taloudessa tai muu yksityinen varhaiskasvatuksen tuottaja). Tukea ei voi saada lapsesta, joka käyttää kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja.

Yksityisen hoidon tukea voi hakea toinen lapsen vanhemmista tai muu huoltaja. Tuki maksetaan kuitenkin aina suoraan yksityiselle hoitajalle tai päivähoitopaikkaan. Yksityisen hoidon tuki on verotettavaa tuloa päivähoidon tuottajalle, mutta ei tukea hakevalle perheelle. Yksityisen hoidon tuki on enintään hoitomaksun suuruinen. Lisätietoja Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

 

Kuntalisä

Pyhäjoella tuetaan yksityistä varhaiskasvatusta maksamalla harkinnanvaraista yksityisen hoidon tuen kuntalisää Kelan maksaman lakisääteisen yksityisen hoidon tuen lisäksi seuraavasti;

  • varhaiskasvatusikäisestä lapsesta 150 €/kk
  • esiopetusikäisestä lapsesta 75 €/kk.

Kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitoaika on yli 25 tuntia viikossa. Kuntalisää ei makseta, jos perhe saa vanhempainrahaa (äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha tai osittainen hoitoraha).