Olet tässä

Ympäristöluvat ja ilmoitukset

Ympäristönsuojeluviranomaiselta haettavia lupia ovat esimerkiksi kunnan toimivallassa olevat ympäristöluvat sekä rekisteröinnit ja ilmoitukset. Lisäksi ympäristönsuojeluviranomainen päättää maa-ainesten ottoluvista ja ilmoituksista ainesten kotitarveottoon. Jätelain mukaisia tehtäviä hoitaa seudullinen jätelautakunta. Kunnan tulee kuitenkin tehdä ilmoitukset ammattimaisesta keräystoiminnasta. Muiden lakien kunnallisia päätöksiä ovat vapautukset yleiseen vesijohtoon, jätevesiviemäriin ja hulevesiverkostoon liittymisestä.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa ovat myös maastoliikennelain mukaiset luvat kilpailuihin ja harjoituksiin. Toimivaltaan kuuluu luonnonsuojelulain mukaiset yksityismailla olevien yksittäisten kohteiden kuten puiden ja siirtolohkareiden rauhoittaminen luonnonmuistomerkkinä. Maankäyttö- ja rakennuslain puolelta ympäristönsuojeluviranomaisen toimivallassa on maisematyölupien ratkaisu.

Keskeisiä ympäristönsuojelulain mukaisia lupia ja ilmoituksia ovat:

1. Ympäristöluvat toimintaan

2. Luvat ympäristöluvanvaraisen toiminnan jatkamiseen ja muutoksiin

3. Ilmoitukset melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

4. Ilmoitukset koeluontoisesta toiminnasta

5. Ilmoitukset poikkeuksellisesta tilanteesta

Meri.
Yhteystiedot

Ympäristösihteeri
vesa.ojanpera [at] pyhajoki.fi (Vesa Ojanperä)
puhelin 040 359 6073
vesa.ojanpera[at]pyhajoki.fi