Olet tässä

Grundläggande utbildning

Alla barn som bor i Finland har läroplikt och kommunen ger grundläggande utbildning för barn som bor i kommunen. Grundskolan börjar under året då barnet fyller sju år. Läroplikten slutar när den grundläggande utbildningen är avslutad eller senast tio år efter skolans början. Den grundläggande utbildningen är gratis för skolbarnen.

I Pyhäjoki får man grundläggande utbildning i Saaren koulu i årskurs 0-9 och i en byskola i årskurs 0-6. (Klass 0 betyder förskoleutbildning).

För mer information: utbildningsnämnden 040 3596 101, antero.tervonen [at] pyhajoki.fi (antero[dot]tervonen[at]pyhajoki[dot]fi) (finska, svenska,
engelska).

Läs mer om grundläggande utbildning