Olet tässä

Säännöt, ohjeet ja strategiat

Pyhäjoen kunnan sääntö-, ohje- ja strategiatiedostot

Hallintosääntö
Kunnan hallinnosta ja organisaation toiminnasta määrätään hallintosäännöllä. Lisäksi toimintoja ohjataan seuraavilla säännöillä:

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö
Konserniohjeet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeet

Pyhäjoen kuntastrategia 2030

Pyhäjoen valtuusto on kokouksessaan 31.1.2018 hyväksynyt Pyhäjoen kuntastrategian 2030.
Pyhäjoen kuntastrategia 2030
Pyhäjoen kuntastrategia 2030 ppt-esitys

Maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelma 2035

Pyhäjoen valtuusto on kokouksessaan 31.1.2018 hyväksynyt Pyhäjoen maankäyttöstrategian ja maankäytön toteuttamisohjelman 2035.
Maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelma 2035
Tiivistelmä maankäyttöstrategia ja maankäytön toteuttamisohjelmasta 2035

Pyhäjoen matkailusuunnitelma

Pyhäjoen valtuusto on kokouksessaan 20.6.2018 hyväksynyt Pyhäjoen matkailusuunnitelman.
Pyhäjoen matkailusuunnitelma

Raahen seutukunnan kotouttamisohjelma 2021 - 2024

Raahen seutukunnan kotouttamisohjelma 2021 - 2024

Pyhäjoen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Pyhäjoen kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2021 - 2023

 

Raahen seutukunnan kumppanuusasiakirja

Raahen seutukunnan kumppanuusasiakirja

Muita sääntöjä ja ohjeita

Maankäyttöstrategia
Tiedotusohje
Päihdeohjelma
Varhaisen välittämisen malli
Merkkipäivien muistamissääntö
Hankintaohje
Henkilöstö- koulutus ja tasa-arvosuunnitelma
Toimintaohjeet sisäilmaongelmissa 
Sosiaalisen median ohje