Hyppää pääsisältöön

Kaavoituskatsaus

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti ”Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä (kaavoituskatsaus). Siinä selostetaan lyhyesti kaava-asiat, niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.”

Liitetiedostona olevassa kaavoituskatsauksessa selostetaan Pyhäjoen kunnan kaavoituksen tilanne joulukuussa 2023.