Hyppää pääsisältöön

Kulttuuri

Kaikilla on oikeus nauttia kulttuurista!

Pyhäjoen kulttuuritoimi järjestää kulttuuritapahtumia joko yksin tai tiiviissä yhteistyössä oman kunnan sisällä, järjestöjen, naapurikuntien ja useiden yksityishenkilöiden kanssa. Kaikille avointen tapahtumien lisäksi kulttuuritoimi vie esityksiä varhaiskasvatuksen yksiköihin, kouluille ja palvelutaloon. Kulttuuritoimi toivottaa tervetulleeksi myös vieraspaikkakuntalaiset!

Raahe-opiston taideryhmät mahdollistavat ja elävöittävät Pyhäjoen kulttuuritarjontaa, mm. kuvataiteen ja harrastajateatterin osalta. Ylivieskan seudun musiikkiopisto järjestää taiteen perusopetusta musiikin osalta. Lukiolla sijaitseva Pauhasali toimii niin konserttien kuin näytelmien esityspaikkana.

Kuntalaiset voivat vapaasti ehdottaa, millaisia tapahtumia he haluaisivat kulttuuritoimen järjestävän. Ota yhteyttä!

Kuntien kulttuuritoiminnasta säädetään lailla (166/2019). Lain tavoitteena on

  • tukea ihmisten mahdollisuuksia luovaan ilmaisuun ja toimintaan
  • antaa mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen
  • edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen
  • vahvistaa väestön hyvinvointia ja terveyttä sekä osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
  • luoda edellytyksiä elinvoiman kehittymiselle
  • edistää kansainvälistä toimintaa.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019)