Hyppää pääsisältöön

Ensiasunnon hankinta-avustus

Ensiasunnon hankinta-avustuksen myöntämisehdot

1. Avustuksen myöntää Pyhäjoen kunnan talous- ja hallintopäällikkö. Avustuksen suuruus on 10 % asunnon hankintahinnasta, kuitenkin enintään 4.000 euroa.

2. Avustusta myönnetään vain Pyhäjoen kunnan alueelta hankittuun tai hankittavaan ensiasuntoon. Asunnon on oltava yksin hakijan tai yhdessä puolison ensimmäinen omistusasunto. Avustusta myönnetään perhesuhteista riippumatta vain yksi avustus/asunto. Avustus on aina saajalle veronalaista tuloa.

3. Avustusta myönnetään omakoti-, rivitalo- tai kerrostaloasunnon hankintaan tai omakotitalon rakentamiseen.

4. Avustettavan asunnon on oltava laatutasoltaan nykyiselle vakituiselle asumiselle asetettujen laatuvaatimusten mukainen. Asumisväljyys on oltava vähintään 20 huoneistoalan m2 täysi-ikäistä henkilöä kohti. Varusteisiin tulee kuulua lämpö, vesi, jätevesi ja sähkö. Haettaessa avustusta peruskorjausta edellyttävään kiinteistöön, tulee hankkia rakennustarkastajan lausunto asunnon korjauskelpoisuudesta.

5. Avustuksen maksamisen edellytyksenä omakoti-, rivitalo- tai kerrostaloasunnon hankinnassa on, että omistusoikeus on siirtynyt ostajalle. Omakotitalon rakentamisen yhteydessä avustus maksetaan, kun rakennustyötä on suoritettu vähintään 20 %.

6. Avustus maksetaan hakemuksen perusteella ja edellytyksenä on, että hakija on kirjoilla Pyhäjoella.

7. Mikäli avustus maksetaan harhaanjohtavien tietojen perusteella, on avustuksensaajan palautettava avustus. Mikäli avustuksen maksamisessa esiintyy ristiriitaisuuksia, ratkaisee asian kunnanhallitus.

Avustushakemus käsitellään mahdollisimman pian sen saapumisen jälkeen ja maksetaan, kun talous- ja hallintopäällikön viranhaltijapäätös on lainvoimainen.

Tätä sääntöä noudatetaan vuonna 2024 ja sen jälkeen jätettäviin hakemuksiin.