Hyppää pääsisältöön

Omatoimikirjasto

Pyhäjoen omatoimikirjasto aloittaa keskiviikkona 8.5.2024. Omatoimikirjaston auki ollessa henkilökunta ei ole paikalla.

Omatoimikirjasto on avoinna joka päivä klo 7 - 21, myös viikonloppuisin. 

Omatoimikirjaston käyttösäännöt 

Omatoimikirjastoon kirjaudutaan käyttämällä OUTI-kirjastokorttia kirjautumislaitteessa ja näppäilemällä PIN-koodi, jolloin sähköoven lukko aukeaa. Jokaisen tulijan on kirjauduttava kirjastoon omalla kortillaan. Omatoimikirjastoon on 16 vuoden ikäraja. Alle 16-vuotiaat asiakkaat voivat käydä omatoimikirjastossa yhdessä huoltajan kanssa ilman omaa kirjastokorttia. Alle 16-vuotiaat lapset ja nuoret pääsevät kirjautumaan omatoimikirjastoon omalla kirjastokortillaan, mikäli kirjaston asiakasrekisteriin merkitty huoltaja tai takaaja antaa siihen luvan. Huoltajan on käytävä kirjastossa henkilökohtaisesti ja todistettava henkilöllisyytensä. Huoltaja on vastuussa lapsen kirjastokortilla tapahtuvasta omatoimikirjaston käytöstä. 

Sisäänkirjautunut asiakas on vastuussa niin omasta kuin mukanaan tulleiden muiden asiakkaiden käyttäytymisestä sekä velvollinen korvaamaan mahdolliset aiheuttamansa vahingot, sekä myös niiden henkilöiden aiheuttamat vahingot, jotka ovat tulleet kirjastoon hänen seurassaan tai samalla oven avauksella. Alaikäisen asiakkaan käyttäytymisestä ja mahdollisesti aiheuttamista vahingoista on vastuussa huoltaja. Huoltaja vastaa myös lapsen mukana sisään tulleiden henkilöiden aiheuttamista vahingoista. 

Omatoimiajalla asiakas voi varata aineistoa tiedonhakutietokoneella, noutaa varauksia varaushyllystä sekä lainata ja palauttaa aineistoa lainaus- ja palautusautomaatilla. Kirjastossa voi myös lukea, työskennellä, viettää aikaa tai käyttää asiakastietokoneita. Taideteosten lainaaminen, maksujen maksaminen, uuden kirjastokortin hankinta ja asiakastulostimet eivät ole mahdollisia omatoimiajalla.  

Omatoimiajan alkamisesta ja päättymisestä sekä henkilökunnan paikallaolosta kerrotaan kuulutuksella. Asiakaspalveluajan muuttuessa omatoimiajaksi asiakkaan täytyy käydä kirjautumassa kirjastoon ulko-oven vieressä olevalla kirjautumislaitteella. 

Omatoimikirjaston käyttäjät sitoutuvat noudattamaan OUTI-kirjastojen käyttösääntöjä sekä ylläpitämään asioidessaan siisteyttä ja järjestystä. Asiakkaiden tulee huolehtia siitä, että ovi menee lukkoon sisään tultaessa ja kirjastosta poistuttaessa. Omatoimiajan päätyttyä kirjaston tiloista on poistuttava viipymättä. Jos asiakas aiheuttaa toiminnallaan hälytyksen, on hän velvollinen korvaamaan hälytyksestä aiheutuneet kulut. 

Kirjasto on yleinen tila, jossa noudatetaan järjestyslakia (612/2003). Sääntöjen rikkominen voi johtaa määräaikaiseen omatoimen käyttöoikeuden menetykseen. Näitä sääntöjä ovat omatoimikirjaston käyttösäännöt, kirjaston yleiset käyttösäännöt, järjestyslaki sekä Pyhäjoen kirjaston turvallisemman tilan periaatteet. 

Omatoimikirjaston turvallisuutta valvotaan tallentavalla kameravalvonnalla. Lisäksi jokaisen sisäänkirjautuneen kirjastokortin tiedot tallentuvat omatoimikirjaston järjestelmään.