Olet tässä

Konstruktion

Kommunens byggnadstillsyn är ansvarig för verksamheten gällande byggnadsriktlinjen och efterlevandet avdet. Förhandlingar om byggprojekt och om kraven på byggnaders exteriör bör startas så tidigt som möjligt med byggnadstillsynen. På så sätt sker ansökan och beviljandet av bygglovet smidigt. Ett gott resultat av byggandet är det gemensamma målet och förmånen för både byggherrar, planerare, uppdragstagare, myndigheter och fastighetsägare samt användare.

Byggnadsinspektör, 040 359 6070,%20osmo.hekkala [at] pyhajoki.fi ( osmo[dot]heikkala[at]pyhajoki[dot]fi) (finska, svenska, engelska, tyska), biträdande sekreterare, 040 359 6051, marika.anttila [at] pyhajoki.fi (marika[dot]anttila[at]pyhajoki[dot]fi) (finska, engelska).