Olet tässä

Småbarnspedagogik

Kommunen Pyhäjoki erbjuder barn en högkvalitativ och hemliknande småbarnspedagogik som främjar barnens uppväxt, utveckling och inlärning och stöder därmed föräldraskapet. Småbarnspedagogiken och grundutbildningen utgör ett kontinuum där länken för 6-åringar är förskoleutbildningen. Kommunen ordnar dagvård för barn i daghem, familjedaghem och hemma hos barnen.

Daghemsplats ansökes minst fyra månader innan barnet behöver dagvård. Om behovet av dagvård kommer oväntat, ordnar kommunen dagvård inom två veckor.

Ansökan till dagsvård (finska)

Läs mer.

Kontaktinformation

Dagvårdsledare
kati.haarala [at] pyhajoki.fi (Kati Haarala)
puh. 040 359 6182

Informationspunkt
jaakko.simomaa [at] pyhajoki.fi (Jaakko Simomaa)
puh. 040 359 6000