Ikäihmisten palvelukodin rakentaminen Pyhäjoella alkaa

Sopimus urakasta allekirjoitettiin Pyhäjoella 29.1.2024.
Pyhäjoen kunta rakennuttaa uusia, ajanmukaisia ikäihmisille tarkoitettuja palveluasuntoja kuntakeskukseen Vanhatien varteen. Suunnitelman mukaiset rakennustyöt aloitetaan huhti-toukokuussa 2024 ja rakennus valmistuu elokuussa 2026. Asuntoja palvelukotiin tulee 66, ja rakennusurakan arvo on noin 9,6 miljoonaa euroa.

”Pyhäjoki on hyvä kotikunta kaikille kuntalaisille. Valmistuttuaan palveluasunnot tarjoavat hoivaa ja turvaa ikäihmisille ja olen vakuuttunut, että siitä tulee asukkailleen hyvä koti”, toteaa kunnanjohtaja Matti Soronen. 

Urakoitsijaksi kilpailutuksen jälkeen valittiin Rakennusliike Sorvoja Oy.

Olemme todella tyytyväisiä, että voimme jälleen olla rakentamassa merkittävää palvelua Pyhäjoen kuntaan. Viimeisimmät taidonnäytteemme siellä ovat Saaren koulu ja liikuntahalli, myös ne ovat hirsirakennuksia. Uusi projekti on osoitus, että osaamistamme arvostetaan ja meihin luotetaan”, toteaa Rakennusliike Sorvoja Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Sorvoja. 

Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskus (ARA) on hyväksynyt kohteen suunnitelmat ja kustannukset ja myöntänyt sille erityisryhmien investointiavustuksen. Loppuosalle hankkeen kustannuksia voidaan myös hakea ARA:lta korkotukilainaa.

Tehtävänämme on tukea kestävää, laadukasta ja kohtuuhintaista asumista Suomessa. Pyhäjoen hanke toteutetaan ikääntyneen väestön tarpeeseen”, kertoo ARA:n rahoitusylitarkastaja Helena Jalonen.

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde on sitoutunut vuokraamaan rakennuksen Pyhäjoen kunnalta.

Valmistuttuaan palvelukoti on ajanmukainen ja kriteerit täyttävä. Olemme iloisia siitä, että Pyhäjoelle ja uuden talon asukkaille saadaan viihtyisät ja kodinomaiset tilat”, toteaa Mervi Koski, joka toimii Pohteen ikäihmisten palvelujen toimialajohtajana.

Varsinaisen arkkitehtisuunnitelman, kunnan viitesuunnitelman mukaisesti, teki oululainen Luo arkkitehdit Oy.

Pyhäjoen kunnan asettamat tavoitteet hankkeelle olivat innostavat, joita oli ilo konkretisoida rakennussuunnitelmaksi. Päämääränämme oli suunnitella kyläkuvaan sulautuva, lämminhenkinen arkkitehtuuri, jossa runsas puumateriaalin käyttö luo kodikkuutta”, kertoo arkkitehti Virve Väisänen. 

Marraskuussa 2021 Pyhäjoen kunta teki päätöksen uuden palvelukodin rakentamisesta kuntaan. Keväällä aloitettava rakennustyö kuuluu Hoiva 2025 -hankkeeseen, ja on tällä hetkellä Pyhäjoen alueen suurin ja huomattavin rakennusprojekti.

Lisätietoja: 
Matti Soronen
Pyhäjoen kunnanjohtaja
puh. 040 359 6001
matti.soronen [at] pyhajoki.fi

Faktat, ikäihmisten palveluasunnot:

66 asuntoa + yhteis- ja tukitilat 

Bruttoala: 3 931 br-m2 (+ IV ullakolla)

Kantava runko: betonipilarit ja -palkit

Ulkoseinä: painumaton hirsi 270 mm

Asuntojakauma: 
   Ympärivuorokautinen palveluasuminen: 39 asuntoa 
   Yhteisöllinen asuminen: 27 asuntoa

 

Kuva allekirjoitustilaisuudesta, henkilöt vasemmalta oikealle:  
Pyhäjoen kunnasta kaavoitusarkkitehti Jyrki Määttä, kunnanhallituksen jäsen ja Hoiva 2025 -työryhmän jäsen Mauri Virkkunen, tekninen johtaja Aimo Korpi ja kunnanjohtaja Matti Soronen. Kunnanjohtajaa kättelemässä Rakennusliike Sorvoja Oy:n työpäällikkö Juha Sorvoja ja oikealla Pyhäjoen kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Tornberg.