Hyppää pääsisältöön

Pyhäjoen kunta avustaa yrityksiä työllistämisessä!

Pyhäjoen kunta maksaa yhdistyksille, yrityksille ja yksityisille työnantajille työntekijän palkkauksista syntyviin kustannuksiin avustusta eli kuntalisää. Kuntalisää voi saada Suomessa kirjoilla oleva yritys, yhdistys tai yksityinen työnantaja, joka työllistää Pyhäjoen kunnassa vakituisesti asuvan työntekijän.

 

Työllistämisen kuntalisä (yli 30-vuotiaat)
• Kuntalisällä työllistettävän tulee olla Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyystukijärjestelmästä annetun ohjeen mukaisesti määritelty vaikeasti työllistyvä ja jonka työllistämiseen on myönnetty TE-toimiston palkkatuki.
• Kuntalisä on työllistettävää henkilöä kohden ensimmäisen vuoden ajan enintään 380 € kuukaudessa ja toisen vuoden ajan enintään 720 € kuukaudessa. Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen.
• Työajan tulee olla vähintään 30 h/viikko ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka.
• Jos työaika on vähintään 15 h/viikko, kuitenkin alle 30 h/viikko, tukea maksetaan 50 % yllä mainituista summista.


Nuorten aikuisten työllistämisen kuntalisä (17-29 -vuotiaat)
• Nuoren aikuisen työllistämisestä maksetaan kuntalisää, vaikka työvoimatoimiston palkkatukea ei maksettaisikaan.
• Kuntalisä on työllistettävää nuorta aikuista kohden 720 € kuukaudessa ja sitä maksetaan enintään 12 kuukauden ajan.
• Korkeampi tuki lakkaa sinä päivänä, kun nuori täyttää 30 vuotta.
• Kuntalisää voidaan myöntää samoilla ehdoilla myös oppisopimuskoulutukseen.
• Työajan tulee olla vähintään 30 h/viikko ja työntekijälle on maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka.
• Jos työaika on vähintään 15 h/viikko, kuitenkin alle 30 h/viikko, tukea maksetaan 50 % yllä mainituista summista.
• Elinkeinotoimintaa harjoittavalle työnantajalle kuntalisä on de minimis -tukea.


Hakeminen ja maksaminen
• Kuntalisää haetaan Kunta-Akkunan kautta sähköisellä lomakkeella, johon liitetään työllistettävän kanssa laadittu työsopimus ja mahdollinen palkkatukipäätös.
• Hakemus tulee jättää yhden kuukauden sisällä työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki myönnetään sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.
• Päätöksen kuntalisän maksamisesta tekee kunnanjohtaja tai talous- ja hallintopäällikkö.
• Kuntalisän maksaminen tapahtuu kuukauden jaksoina jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti.
• Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloaikana. Mikäli työsuhde päättyy tai henkilöllä on palkaton työsuhteen keskeytys, tukea maksetaan vain palkallisilta päiviltä.
• Kuntalisä voidaan periä takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät toteudu.


Yhdyshenkilöt kunnassa kuntalisäasiassa ovat:
• kunnanjohtaja Matti Soronen, puh. 040 359 6001
• talous- ja hallintopäällikkö Helena Widnäs, puh. 040 359 6003

Kivinen tie