Hyppää pääsisältöön

Vuoden koulu on Saaren koulu Pyhäjoelta

Saaren koulu
OAJ:n hallitus on palkintoraadin esitysten pohjalta päättänyt, että Pyhäjoen Saaren koulu on vuoden koulu Suomessa.
Tässä tuore OAJ:n tiedote .

Saaren koulu on voittanut Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailun 2024. Palkitsemisen perusteluissa koulua kiiteltiin erityisesti inhimillisestä toimintakulttuurista, tasa-arvoisten mahdollisuuksien luomisesta ja osallistamisesta.

Saaren koulu syntyi nykyisessä muodossaan syksyllä 2021, kun kaksi pientä kyläkoulua yhdistettiin. Koulussa työskentelevät luokat 1–9 tiloissa, joiden suunnitteluun käyttäjät saivat osallistua alusta asti. Rakennus on toimiva ja terve. Se tarjoaa sekä rauhallisia tiloja keskittymiseen että joustavia tiloja yhdessä tekemiseen. Puitteiden sijaan palkintoraadin vakuutti kuitenkin se, mitä tapahtuu seinien sisällä. Sekä rakennuksen että sujuvan arjen suunnittelussa on ollut suuri merkitys aktiivisella henkilökunnalla ja ratkaisukeskeisellä asenteella. 

 

Toimintakulttuuria ohjaavat kulmakivet:
me yhdessä, toimiva arki ja tekemisen ilo  

Saaren koulussa koetaan tärkeäksi se, että kaikki oppilaat saavat tasa-arvoiset mahdollisuudet opiskella. Oppilaille voidaan tarjota heidän tarvitsemaansa tukea ja opetusta, säästöjä ei ole haettu poistamalla pienryhmiä.  

Saaren koulun oppilaat pääsevät arkitilanteiden lisäksi vaikuttamaan koulun toimintaan esimerkiksi oppilaskunnan hallituksessa, jossa on mukana oppilaita kaikilta luokka-asteilta. Tällä hetkellä oppilaskunta mm. järjestää kummiluokkatoimintaa ja tukioppilastoiminta on aktiivista 

Kouluihin liittyvän negatiivisen uutisoinnin vastapainoksi Saaren koulun väki haluaa näyttää, että koulun arki on pääosin hyvää. Joka päivä opitaan uusia tietoja ja taitoja, onnistutaan ja opitaan selviämään pettymyksistä. Onnistumisen hetkistä pyörii kuvia koulun videoseinillä, ja niitä jaetaan myös vanhemmille ja kyläläisille somen kautta.   

Arjessa kohdataan luonnollisesti myös ongelmia, niissä tilanteissa auttaa ratkaisukeskeisyys ja empatia. Asioihin tartutaan nopeasti ja jos jokin ei toimi, kokeillaan muuta. Pienessä yksikössä toimintatapoja voi muuttaa joustavasti. 

Saaren koulussa kenenkään tarvitse olla täydellinen, virheitä saa tehdä, niistähän sitä oppii. Koulun oma laulu tiivistää Saaren koulun hengen. Laulun nimi on “Lupa itsenä olla”.  

 

Kunniamaininta salolaiselle Uskelan koululle

Uskelan koulu koostuu kahdesta yksiköstä eli yleisopetuksen alakoulusta sekä erityisopetuksen yhtenäiskoulusta. Oppilaiden yksilöllinen kohtaaminen on koko koulun kantava teema.  

Uskelan koulussa toimintaa kehitetään aktiivisesti. Se toimii mm. pilottikouluna Turun Yliopiston ViLLE -oppimisjärjestelmän kehittämisessä ja FUNA-oppimisanalytiikka- sekä tietojohtamishankkeissa. Kehittymisen pohjaksi kysytään säännöllisesti palautetta oppilailta, huoltajilta ja henkilöstöltä.  

Erilaisuus on otettu positiivisesti huomioon koko kouluyhteisössä. Yhteistyössä psykiatrian ammattilaisten kanssa on järjestetty mm. ”nepsy-iltoja”, jossa henkilöstö ja huoltajat ovat ohjatusti vaihtaneet ajatuksia. Jaettu ymmärrys lisää onnistunutta yhteistyötä.   

Uskelan koulu haluaa myös tarjota oppilaille erilaisia väyliä oppimiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on kummimetsä. Siellä on esimerkiksi rakennettu frisbeegolfrataa ja luotu metsälaboratoriota lähialueen kouluille. Matematiikkaa voi oppia vaikka puutavaran menekkiä laskemalla tai heittoalustojen kulmia mittaamalla.  

Koulussa panostetaan myös kansainvälisyyteen. Osaamista jaetaan sekä viemällä oppia muihin maihin että ottamalla vastaan kansainvälisiä vieraita.  

- Se, että koulumme on monessa mukana, perustuu siihen, että henkilöstö on innokasta ja innovatiivista. Roolini on lähinnä mahdollistaa ideointia ja luovuutta, yhtään projektia ei aloiteta ylhäältä alaspäin. Tempauksia ja projekteja tehdään omien voimavarojen mukaan ja voimavaroja on tällä työyhteisöllä ollut, kertoo Uskelan koulun rehtori Pasi Björk.

Rehtorin mukaan Uskelan koulua kuvaavat seuraavat: yksilölliset oppimispolut, kehittämismyönteisyys sekä osallistava, avoin ja iloinen kouluyhteisö. Nämä seikat olivat myös kunniamaininnan perusteluja. 

 
Lisätietoja

Jarmo Ketonen, rehtori, Saaren koulu, p. 040 359 6111, jarmo.ketonen [at] edu.pyhajoki.fi
Pasi Björk, rehtori, Uskelan koulu, p. 044 778 4550, pasi.bjork [at] salo.fi   
Katja Järvinen, erityisasiantuntija OAJ, p. 020 748 9572, katja.jarvinen [at] oaj.fi

 

Vuoden koulu, oppilaitos, päiväkoti -kilpailu 
 
Tunnustus on todistus suomalaisen koulu- ja kasvatusjärjestelmän korkeasta tasosta sekä hyvinvoivasta työyhteisöstä. Palkitsemisista päättää OAJ:n hallitus palkintoraadin esitysten pohjalta. Kilpailu on järjestetty ensimmäisen kerran 1991. 

Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -tunnustuksen saa yksikkö, jonka toiminta on laadukasta ja jossa viihtyvät sekä opettajat että oppilaat, opiskelijat tai päiväkodin lapset. 

Yksikön toiminnassa näkyy osallisuus, tasa-arvoisuus ja yhteisöllisyys. 

Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää OAJ:n valtakunnalliset piirit, opettajien ammattiyhdistykset sekä yksittäiset päiväkodit, koulut ja oppilaitokset. 

Tutustu aiempien vuosien voittajiin tästä