Olet tässä

Annalankangas - Järvisuon teollisuusalueen korttelit 602 ja 603, asemakaavamuutos- ja laajennus

Kaavamuutoksella ja -laajennuksella päivitettiin teollisuus- ja varastoalueiden liikennealueet ja laajennettiin teollisuusaluetta pohjoiseen sekä osoitettiin virkistysaluetta Roskakarukanmäen alueelle ja sen pohjoispuolelle.

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 18.12.2019 § 86, kaava sai lainvoiman 4.2.2020 ja kuulutettiin voimaan tulleeksi 6.2.2020.