Hyppää pääsisältöön

Merenrannikon rantayleiskaavat

Pyhäjoen merenrannikon rantayleiskaava ulottuu Parhalahden rajalta Kalajoen kaupungin rajalle. Rantavyöhykkeen rakennuspaikat ovat pääosin rakennusoikeudeltaan melko suuria, mutta joukossa on myös tiiviisti rakennettuja alueita, joissa koko aluetta on käsitelty yhtenäisenä rakennuspaikkana, erillisen tarkemman maankäyttösuunnitelman mukaisesti. Tiiviisti rakennettujen alueiden rakennusoikeudet ovat pieniä ja alueille on tehty rakentamissuositukset.