Hyppää pääsisältöön

Rakennuslupa

Rakennuslupaa on haettava:

  • rakennuksen rakentamiseen
  • korjaus- ja muutostyön tekemiseen, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen
  • rakennuksen laajentamiseen
  • kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen
  • korjaus- ja muutostyöhön, jos työllä voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin
  • rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaiseen muuttamiseen
  • pihasaunan rakentamiseen

Rakennuslupaa tarvitaan uuden rakennuksen rakentamiseen ja vanhan laajentamiseen. Rakennuslupaa tarvitaan myös sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka vaikuttaa asukkaiden tai muiden käyttäjien turvallisuuteen ja terveyteen kantaviin rakenteisiin, vähäistä laajempiin kosteus- ja homekorjauksiin, paloturvallisuuteen, poistumisteihin tai LVI-laitteisiin kohdistuvat toimenpiteet. Rakennusluvanvaraista on myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennainen muuttaminen.

Rakennustyöt on aloitettava 3 vuoden kuluessa ja loppuunsaatettava 5 vuoden kuluessa luvanmyöntämisestä.