Hyppää pääsisältöön

Suunnittelutarveratkaisu

Mikäli rakentaminen tapahtuu suunnittelutarvealueella, rakennuslupamenettelyssä on otettava huomioon erityiset rakennusluvan edellytykset. Tämän laajennetun rakennuslupaharkinnan suorittaa kunnan viranomainen.

Suunnittelutarvealueella tarkoitetaan sellaista aluetta, jolla jo tapahtuneen rakentamisen tai alueen muiden olosuhteiden vuoksi on tarpeen ryhtyä erityisiin toimenpiteisiin, kuten teiden, vesijohtojen tai viemärin rakentamiseen taikka vapaa-alueiden järjestämiseen. Rakentaminen voi lisäksi ympäristövaikutustensa merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista rakennuslupamenettelyä laajempaa harkintaa.

Suunnittelutarveratkaisu käsitellään samalla tavalla kuin poikkeamislupa-asiat. Päätöksen asiasta tekee kunnanhallitus.

Suunnittelutarveratkaisuhakemus

Lisätietoja:
Kaavoitusarkkitehti
Jyrki Määttä
040 359 6014
jyrki.maatta(at)pyhajoki.fi