Olet tässä

Kaavoitus ja maankäyttö

Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Suomessa maankäytön suunnittelujärjestelmään kuuluu neljä tasoa. Järjestelmässä ylempi taso ohjaa alempaa ja alaspäin mentäessä tarkasteltavan alueen koko pienenee, mutta tarkkuus kasvaa. Tasot ylhäältä alaspäin ovat: 

1 VAT eli Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
2 Maakuntakaava 
3 Yleiskaava 
4 Asemakaava


Näistä yleiskaavat ja asemakaavat ovat kuntakohtaisia kaavoja, jotka käsitellään ja hyväksytään kunnallisissa päätöksentekoelimissä. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä maakunnan kehittämisen kannalta tarpeelliset aluevaraukset.

Yleiskaavat

Yleiskaavassa määritellään yleispiirteisesti maankäytön suuntaviivat kunnan tietyllä alueella. Pyhäjoen yleiskaavoja ohjaa Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava.

Asemakaavat

Asemakaavassa määritetään yksityiskohtaisesti tonttitason maankäyttö ja rakentamisen määrä. Asemakaavan laadintaa ohjaa yleiskaava.

Pyhäjoen kunnan voimassaolevat yleis- ja asemakaavayhdistelmät löytyvät paikkatietojärjestelmästä. Järjestelmän viimeinen päivitys on tehty 14.11.2017, joten tätä ajankohtaa tuoreemmat kaavat löytyvät kohdista Voimassa olevat yleiskaavat ja Voimassa olevat asemakaavat.Kooste voimassaolevista asemakaavoista 13.11.2020 on esitetty ajantasakaavassa

Pyhäjoen kunnassa voimassa olevat kaavat

Pyhäjoen kunnassa voimassa olevat kaavat on lueteltu kaavoituskatsauksessa.

Maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma

Pyhäjoen kunnan päivitetty maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035 hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 31.01.2018.

Pyhäjoen maankäyttöstrategia ja toteuttamisohjelma 2035

Tiivistelmä maankäyttöstrategiasta 2035

Yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti
Jyrki Määttä
p. 040 359 6014
jyrki.maatta[at]pyhajoki.fi