Olet tässä

Liikuntahankkeet

Lisää Liikettä -hanke

Lisää Liikettä -hankkeella kehitetään alle kouluikäisten, aikuisten ja ikääntyvien liikuntaa.

Hankkeen myötä toteutimme myös pilottiluonteisesti Liikuntalähete-kokeilun yhteistyössä Pyhäjoen terveyskeskuksen ja RAS:n kanssa. Tavoitteena oli saada vähän liikkuvia kuntalaisia yksilöllisen liikunnanohjauksen avulla terveellisten elämäntapojen pariin.

Liikuntalähete-palvelu jatkuu pysyvänä toimintana.
Lisätietoja antavat liikuntaneuvoja Marja Pisilä sekä Pyhäjoen terveyskeskuksen hoitohenkilökunta, diabeteshoitaja ja fysioterapeutit.

Esite, jossa tekstiä lisää liikettä-hankkeesta.

Lue pieni uutinen hankkeesta liitetiedostosta alla.

Pyhäjoen kunnan retkeilyreitistö

Kunnanhallitus on perustanut retkeilyreitistön kehittämis-, rakentamis- ja ylläpidon suunnittelutyöryhmän. Työryhmän on määrä suunnitella ja toteuttaa yhdessä kunnan yhdistysten ja asukkaiden kanssa retkeilyreitistö, jotta ulkoharrastusmahdollisuudet saataisiin mahdollisimman monipuolisiksi, laadukkaiksi ja helposti ihmisten käytettäviksi.

Kunnanhallitus on myöntänyt työryhmälle suunnitelumäärärahaa 5.000 euroa ja hankeen toteuttamiseen haetaan Leader-rahoitusta. Lisätietoja ympäristösihteeri Vesa Ojanperä.

Luonnos merkattavista reitistöistä liitetiedostona alla.

Yhteystiedot

Liikuntaneuvoja
marja.pisila [at] pyhajoki.fi (Marja Pisilä)
p. 040 359 6107

Pyhäjoen terveysasema
Hoitajat p. 040 135 8464