Olet tässä

Mt 18137 ja Isosillan asemakaavamuutos ja -laajennus

Asemakaavamuutos oli osa 2015 käynnistettyä Pyhäjoen kunnan ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen yhteishanketta, jossa Vanhatie perusparannettiin ennen omistuksen, hallinnoinnin ja ylläpidon siirtämistä Pyhäjoen kunnalle. 

Kunnanvaltuusto hyväksyi kaavan 28.4.2021. Kaava sai lainvoiman 23.6.2021 ja kuulutettiin voimaan tulleeksi 29.6.2021.