Olet tässä

Nuorisotyö

Vapaa-aikatoimen toteuttaman nuorisotyön tehtävänä on tukea lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, luoda yhteisöllisyyttä ja tarjota osallisuuden kokemuksia yhdenvertaisessa toiminnassa.

Nuokkarit ja Moottoripaja

Nuokkarit 2020 syksyllä

 

Moottoripaja

Joka tiistai klo 18-20 kunnan varikolla (Järvisuontie 2) yläkouluikäisille ja sitä vanhemmille mopoista kiinnostuneille nuorille.

 

Nuorisossa on tulevaisuus

Vapaa-aikatoimi vastaa nuorisotyön peruspalveluiden järjestämisestä, koordinoinnista ja kehittämisestä. Toimintamuotoina ovat nuorisotilatoiminta, nuorisotiedotus, järjestötyö, ehkäisevä päihdetyö, etsivä nuorisotyö sekä muut paikallisiin tarpeisiin soveltuvat toimintamuodot.

Nuorisotoimi järjestää leirejä, retkiä, kursseja ja tapahtumia. Tavoitteena on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tutustua uusiin ympäristöihin ja ihmisiin sekä kokea elämyksiä monipuolisten toimintojen avulla. Näistä toimintamuodoista tiedotetaan kunnan verkkosivuilla ajankohtaisissa asioissa tai tapahtumissa.

Nuorisotoimi tekee monipuolista yhteistyötä alueen muiden toimijoiden, kuten kunnan, järjestöjen ja seurakunnan kanssa. Työmuodot ja yhteistyökumppanit vaihtelevat toiminnan painopistealueesta riippuen. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on parantaa lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä hyvinvointia.

Ennaltaehkäisevä toiminta

Vapaa-aikatoimen yhtenä toimintamuotona on ennaltaehkäisevä valistustoiminta, joka kohdennetaan erityisesti 6.- 9.-luokkien oppilaille. Kaikki kunnan järjestämät ja tukemat tilaisuudet, tapahtumat ja toiminnot ovat savuttomia ja päihteettömiä.

Esimerkkeinä ennaltaehkäisevästä valistustoiminnastamme ovat:

 • 6.-luokkalaisten päihdevalistustunnit
 • ennaltaehkäisevät valistuspäivät 7.- 9.-luokkalaisille
 • vanhempainillat

Savuton kunta

Pyhäjoen kunta on sitoutunut noudattamaan Savuton kunta -periaatetta vuoden 2014 alusta. Toimintakulttuurin muutos on savuttomuuteen sitoutumisessa tärkeää. Toimenpideohjelma sisältää tupakkalain 2§ mukaisesti kaikki tupakkatuotteet, kuten tupakan ja nuuskan.

Savuttomuuskriteerit koskevat Pyhäjoen kunnan toimitiloja ja näkyvät toiminnassa esim.

 • tupakointi on kielletty kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa sekä ulkoalueilla
 • tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla tai julisteilla
 • lasten ja nuorten harrastetiloissa ja alueilla sijaitsevat tupakointipaikat on poistettu
 • mahdolliset aikuisten käyttämät tupakointipaikat on sijoitettu ulos vähemmän näkyvästi

Vapaa-aikatoimi on haastanut kunnassa toimivat nuoriso- ja liikuntatoimijat mukaan savuttoman toimintakulttuurin toteuttamiseen.

Toimintaan ovat tähän mennessä sitoutuneet mukaan Pyhäjoen Wirta ja Pyhäjoen paloasema.

Yhteystiedot

Vapaa-aikaohjaaja
p. 040 359 6104
vapaa-aikatoimi [at] pyhajoki.fi

IG: Pyhajoen_vapaa_aikatoimi
Snapchat: Pnuorisotoimi

FB: Visit Pyhäjoki

Nuorisotila Kahaveli
vanhan paloaseman yläkerta
Vanhatie 37, 2. krs.

WhatsApp-ryhmät

 • 5.-6. -luokkalaisille
 • yli 13-vuotiaille
 • Moottoripajalaisille
 • Nuokkareiden ohjaajille
 • Pyhäjoen yhdistyksille

Tiedotuksia nuokkareista, tapahtumista, ajankohtaisista asioista. Liity ja laita viestiä
p. 040 359 6104

Terveyspalvelut
NettiRassi

Nuorille Nastanetti