Olet tässä

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto

Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto Nuopa

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston tehtävänä on 

1) koota tietoja nuorten kasvu- ja elinoloista sekä arvioida niiden pohjalta nuorten tilannetta paikallisen päätöksenteon ja suunnitelmien tueksi;
2) edistää nuorille suunnattujen palvelujen yhteensovittamista, yhteisiä menettelytapoja nuorten palveluihin ohjaamisessa sekä tiedonvaihdon sujuvuutta ja 
3) edistää yhteistyötä nuorisotoiminnan toteutumiseksi. 

Verkosto tekee tarvittaessa esityksiä verkoston tehtävä piiriin kuuluvissa asioissa, suunnittelee ja kehittää monialaista yhteistyötä Helsingissä ja toimii vuorovaikutksessa nuorille palveluja tuottavien yhteisöjen kanssa. 

Verkosto ei käsittele yksittäistä nuorta koskevia asioita. 

Nuorten ohjaus- ja palveluverkoston jäsenet:
 

Pyhäjoen verkostoon kuuluvat: 
Vapaa-aikaohjaaja pj.
Sivistyslautakunnan puheenjohtaja
Kuraattori
Kouluterveydenhoitaja
Työllisyyspalvelut
Etsivä nuorisotyö
4H-yhdistys
Seurakunta
Poliisi
Nuorisovaltuuston pj.