Olet tässä

Pirttikosken rantaosayleiskaava

Pirttikosken rantaosayleiskaavan suunnittelualueena on Pyhäjokivarren ranta-alue Merijärven ja Pyhäjoen kunnan rajalta Tiironsuvantoon asti. Alue rajautuu joen eteläpuolella Oulaistentiehen ja pohjoispuolella Pirttikoskentiehen sekä Pirttikosken kylän yläpuolisilla osilla kiinteistörajoihin. Kaava-alueen kokonaispituus on 14 kilometriä, leveys vaihtelee muutamasta sadasta metristä 1,5 kilometriin. Kaava-alueen pinta-ala on n. 1350 hehtaaria.

Osayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena. Suunnittelussa otetaan huomioon asumisen, virkistyksen ja vapaa-ajan sovittaminen yhteen alueen luonto-, kulttuuriympäristö- ja maisema-arvojen, tulvariskien sekä kunnan alueen rakentamiselle asettamien laatutavoitteiden kanssa. Keskeisenä tavoitteena on rakennuslupakäsittelyn helpottaminen ja poikkeuslupien tarpeen vähentäminen.

Asiaa on käsitelty viimeksi 16.6.2021 § 55, jolloin kunnanvaltuusto hyväksyi Pirttikosken rantayleiskaavan. Päätöksestä on valitettu, joten kaava ei ole vielä lainvoimainen.