Olet tässä

Pyhäjoki-Raahe merituulipuisto Ebba

Valtioneuvosto on tehnyt 23.11.2023 periaatepäätöksen Suomen yleisiä vesialueita koskevan huutokauppamenettelyn käynnistämisestä viidellä merituulivoima-alueella. Vuonna 2023 käynnistetään kaksi kilpailutusta, joista toinen on Pyhäjoki-Raahe merituulivoimahanke Ebba.

Pyhäjoki-Raahe tuulivoima-alue on Pohjois-Pohjanmaan vireillä olevan energia- ja ilmastovaihemaakuntakaavan maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu merituulivoimaloiden alueeksi. Alue sijaitsee Pyhäjoen kunnan ja Raahen kaupungin alueilla. Koko hankealueen alustava koko on 163 km² (Pyhäjoen puolella 142 km² ja Raahen puolella 21 km²). Merituulivoimahanke koostuu alustavasti 98 merituulivoimalasta (86 Pyhäjoen kunnan ja 12 Raahen kaupungin alueella). Yksittäisen merituulivoimalan yksikköteho arvioitu olevan 15–25 megawattia (MW) ja kokonaiskorkeus enintään 400 metriä merenpinnasta.

Pyhäjoen kunnanhallitus on hyväksynyt 17.4.2023 Metsähallituksen tekemän kaavoitusaloitteen.

Tiedote kilpailutuksen käynnistämisestä