Olet tässä

Rakennusjärjestys ja lupamaksut

Pyhäjoen kunnanvaltuuston 15.12.2021 § 136 hyväksymä Pyhäjoen kunnan rakennusjärjestys sai lainvoiman 11.2.2022.
Pyhäjoen kunnan rakennusjärjestys

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi uudet rakennusvalvonnan lupamaksut 25.1.2022 § 6.
Rakennusvalvonnan lupamaksut