Olet tässä

Ruukintien asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksella asemakaava muutetaan Ruukintien todellisen katualueen mukaiseksi.

Asemakaavamuutoksella muutetaan asemakaava vastaamaan Ruukintien todellista linjausta Kivitien ja Myllytien väliselle alueella. Kaavamuutoksella Ruukintien eteläpuolella osa katualueesta muutetaan AP-alueeksi ja pohjoispuolella vastaavasti osa VL-alueesta muutetaan katualueeksi. Kaavamuutos ei aiheuta muutosta ympäristöön.

Asiaa on käsitelty viimeksi 4.12.2023, jolloin kunnanhallitus hyväksyi kaavaehdotuksen ja asetti sen nähtäville 8.12.2023-30.1.2024 väliseksi ajaksi.