Olet tässä

Ruukintien asemakaavamuutos

Asemakaavamuutoksella asemakaava muutetaan Ruukintien todellisen katualueen mukaiseksi.

Asemakaavamuutoksella muutetaan asemakaava vastaamaan Ruukintien todellista linjausta Kivitien ja Myllytien väliselle alueella. Kaavamuutoksella Ruukintien eteläpuolella osa katualueesta muutetaan AP-alueeksi ja pohjoispuolella vastaavasti osa VL-alueesta muutetaan katualueeksi. Kaavamuutos ei aiheuta muutosta ympäristöön.

Asiaa on käsitelty viimeksi 11.4.2022, jolloin kunnanhallitus hyväksyi kaavoitusaloitteen.