Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen kunnan, yhdistysten ja yritysten yhteistyötä

Tiedote
13.3.2024

Pyhäjoen kunnanhallitus päätti 11.3.2024 laajentaa hyvinvoinnin ja terveyden (HYTE) edistämisen johtoryhmää ja kutsua eri järjestöjen nimeämiä edustajia osallistumaan yhteistyöhön. Kunnan on lain mukaan tehtävä yhteistyötä julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

"Kuntalaisten hyvinvointi ja terveys on kaikkien yhteinen asia, ja tavoitteena on, että kuntalaiset voivat Pyhäjoella hyvin. Järjestöt ja yritykset ovat kuntamme suuri voimavara ja rikkaus ja siksi kutsumme ne mukaan tähän tärkeään työhön", iloitsee sivistysjohtaja Elina Vehkala.

Kunnanhallitus pyytää edustajaa ja varahenkilöä seuraavista järjestöistä ja yhteisöistä: Pyhäjoen seurakunta, Pyhäjoen yrittäjät, Martat, 4H, Eläkeliitto, Nuorisovaltuusto, Vanhus- ja vammaisneuvosto sekä yhteiset edustajat kyläyhdistyksistä ja urheiluseuroista, molemmista omansa.

Päivitettyyn Pyhäjoen HYTE-johtoryhmään, johon nyt uusia jäseniä etsitään, kuuluvat jo: 

Matti Soronen, kunnanjohtaja, pj
Elina Vehkala, sivistysjohtaja, varapj
Vilja Louhimaa, hyvinvointikoordinaattori, sihteeri
Tapani Tuominen, elinvoimajohtaja
Aimo Korpi, tekninen johtaja (Pekka Pelttari, kiinteistöpäällikkö)
Heikki Lahnaoja, kirjasto- ja kulttuurijohtaja (Tiina Mattila, kirjastotyöntekijä)
Jarmo Ketonen, Saaren koulun rehtori (Tero Niemi, lukion rehtori)
Tea Lumijärvi, nuoriso-ohjaaja
Kati Haarala, varhaiskasvatusjohtaja (Anna Yrjänä, varhaiskasvatuksen opettaja)
Carita Hiironen, osallisuus-, yhdyspinta- ja hyvinvointikoordinaattori, POHDE

 

Lyhyt oppimäärä HYTE:stä

Pyhäjoen terveys- ja sosiaalipalvelut on siirretty Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hoidettavaksi. Kunnalla on kuitenkin lain mukaan vastuu terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä kunnassa siltä osin, kun se kytkeytyy kunnan muihin lakisääteisiin tehtäviin. Lain mukaan kunnan on tehtävä yhteistyötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä kunnassa toimivien julkisten toimijoiden, yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa.

Kunnassa on oltava HYTE-johtoryhmä ja HYTE-työryhmä. Johtoryhmä johtaa toimintaa ja raportoi toiminnasta kunnanhallitukselle. HYTE-työryhmä taas toteuttaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä toimia. 

Lisätietoja: Elina Vehkala, sivistysjohtaja