Olet tässä

Haikararaha

Pyhäjoen kunta maksaa hakemuksesta ns. haikararahaa vuoden 2021 aikana syntyneestä lapsesta.

Haikararahan suuruus on 1000 euroa lapsesta.
Raha maksetaan huoltajan pankkitilille.

Edellytyksenä haikararahan saamiselle on:
- lapsi on syntynyt vuoden 2021 aikana
- lapsi ja huoltajat ovat kirjoilla Pyhäjoen kunnassa v. 2021
- vuoden aikana ns. vierasperheeseen tehtävästä adoptiolapsesta
- haikararahaa ei makseta kuitenkaan perheen sisäisesti adoptoiduista eikä aikuisadoptiolapsista
- raha maksetaan hakemuksesta, josta tulee ilmetä lapsen henkilötunnus

Haikararahahakemuksia saa kunnantalolta tai alla olevasta linkistä.
Hakemus tulee palauttaa allekirjoitettuna kunnantalolle.