Olet tässä

Haikararaha

Pyhäjoen kunta maksaa hakemuksesta ns. haikararahaa vuoden 2021 aikana syntyneestä lapsesta.

Haikararahan suuruus on 1000 euroa lapsesta.
Raha on verotonta tuloa ja se maksetaan huoltajan pankkitilille.

Edellytyksenä haikararahan saamiselle on:
- lapsi on syntynyt vuoden 2021 aikana
- lapsi ja huoltajat ovat kirjoilla Pyhäjoen kunnassa v. 2021
- vuoden aikana ns. vierasperheeseen tehtävästä adoptiolapsesta
- haikararahaa ei makseta kuitenkaan perheen sisäisesti adoptoiduista eikä aikuisadoptiolapsista
- raha maksetaan hakemuksesta, josta tulee ilmetä lapsen henkilötunnus

Haikararahahakemuksia saa kunnantalolta tai alla olevasta linkistä.
Hakemus tulee palauttaa allekirjoitettuna kunnantalolle.