Olet tässä

Haikararaha

Pyhäjoen kunta maksaa hakemuksesta ns. haikararahaa vuoden 2023 aikana syntyneestä lapsesta.

Haikararahan suuruus on 1000 euroa lapsesta.
Raha maksetaan huoltajan pankkitilille.

Edellytyksenä haikararahan saamiselle on:
- lapsi on syntynyt vuoden 2023 aikana
- lapsi ja huoltajat ovat kirjoilla Pyhäjoen kunnassa v. 2023
- vuoden aikana ns. vierasperheeseen tehtävästä adoptiolapsesta
- haikararahaa ei makseta kuitenkaan perheen sisäisesti adoptoiduista eikä aikuisadoptiolapsista
- raha maksetaan hakemuksesta, josta tulee ilmetä lapsen henkilötunnus

Voit täyttää haikararahahakemuksen sähköisesti Kunta-Akkunassa.

Haikararahahakemuksen voi halutessa täyttää myös paperisena, hakulomakkeita saa kunnantalolta tai alla olevasta linkistä. Paperinen hakemus palautetaan allekirjoitettuna kunnantalolle.