Hyppää pääsisältöön

Toimenpidelupa

Rakennusluvan sijasta voidaan rakentamista varten hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien kuten mastojen, säiliöiden, mainoskylttien ja piippujen yms. rakentamiseen silloin, kun luvan ratkaiseminen ei kaikilta osiltaan edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa on voimassa 3 vuotta.

Toimenpidelupa haetaan seuraavissa tapauksissa:

1) katoksen, käymälän, tienvarsimainoksen, esiintymislavan tai vastaavan rakennelman rakentamiseen

2) yleisörakennelman kuten urheilu- tai kokoontumispaikan, muun kuin ulkoilulaissa (13.7.1973/606) tarkoitetun asuntovaunualueen tai vastaavan alueen sekä katsomon, yleisöteltan tai vastaavan perustamiseen tai rakentamiseen

3) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan paikallaan pitämisestä sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn

4) suurehkon erillislaitteen rakentamiseen kuten ainakin

  • korkea muistomerkki
  • varastointisäiliö (esim. lietesäiliö, laakasiilo, viljasiilo)
  • korkea masto, pylväs, piippu, antenni tai valaisinpylväs
  • puistomuuntamo ja 10 – 20 kilovolttia oleva voimalinja
  • hiihtohissi
  • tuulivoimala ja yli 4 m2:n aurinkoenergiakeräin
  • rakennusalaltaan alle 7 m2:n suuruinen maakellari
  • 7 – 30 m2:n suuruinen kasvihuone tai vastaava
  • muun vastaava erillislaite

5) vesirajalaitteen, kuten laiturin tai muun vesirajaa muuttavan tai siihen olennaisesti vaikuttavan rakennelman rakentamiseen

6) säilytys-, varastointi- ja pysäköintialueen taikka tällaiseen verrattavan alueen rakentamiseen

7) yli 2m2 suuruisen tekstin tai kuvan pitkäaikainen esillä pitäminen

8) ympäristökuvaan merkittävästi ja pitkäaikaisesti vaikuttavaan järjestelyyn tai muutokseen kuten esim. katualueelle sijoittuva anniskelu- tai myyntipaikkaan

9) julkisivun tai kattomuodon muuttamiseen

10) tulisijan ja hormin rakentamiseen, lämmitysjärjestelmän rakentamiseen tai uusimiseen, jos palomääräysten vaatimustaso tiukkenee toimenpiteen johdosta

11) asemakaava-alueella rakennettuun ympäristöön liittyvän erottavan kiinteän aidan tai kadun reunusmuurin rakentamiseen

12) asuinhuoneiston yhdistämiseen ja jakamiseen (huoneistojärjestely)

13) jätevesijärjestelmän rakentamiseen