Olet tässä

Turvallisuus ja järjestys

Pyhäjoki on turvallinen paikka asua. Kuntalaisten viihtyvyyteen ja hyvinvointiin oleellisesti kuuluu turvallisuus. 1.10.2003 voimaan tullut järjestyslaki korvasi kuntien omat järjestyssäännöt. Järjestyslakia valvoo poliisi.

Yleisestä järjestyksestä ja turvallisuudesta säädetään pelastuslailla ja järjestyslailla ja käytännössä asioista huolehtivat useat eri viranomaiset yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Raahen seutukunnan turvallisuussuunnitelman päivitys aloitettiin maaliskuun 2011 alussa ohjaavan viranomaisen Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen johdolla ja alustavan aikataulun mukaisesti päivitys valmistuu kesällä 2012.

Raahen seutukunnan turvallisuussuunnitelmatiedosto

Hälytysnumerot

Yleinen hätänumero 112
Myrkytystietokeskus (09) 471 977
Sairaankuljetukset 112

Poliisitoimi

Poliisin tehtävänä on muun muassa oikeus- ja yhteiskuntajärjestyksen ja yleisen järjestyksen turvaaminen, turvallisuuden ylläpitäminen sekä rikosten ennalta estäminen, selvittäminen ja syyteharkintaan saattaminen. Paikallispoliisitoiminta on hallinnollisesti sijoitettu kihlakuntiin. Pyhäjoella poliisitoimesta vastaa Jokilaaksojen poliisilaitos, jonka pääpoliisiasema sijaitsee Ylivieskassa, muut alueen poliisiasemat sijaitsevat Raahessa ja Haapajärvellä. Oulun poliisilaitos

Pelastustoimi

Pelastustoimen perustavoitteena on ennaltaehkäistä onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Onnettomuuksien kuitenkin sattuessa pelastustoimen on kyettävä antamaan apua nopeasti ja tehokkaasti. Onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi pelastustoimi tekee yhteistyötä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja alueen asukkaiden kanssa. Pyhäjoella palo- ja pelastustoimen hoitaa Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos.

Maanpuolustus

Maanpuolustuksesta vastaa Puolustusvoimat

Meripelastus

Hälytysohje. Meripelastuksen hätänumero 0204 1000 ja yleinen hätänumero 112 päivystävät 24 h/vrk. Lisäksi meripelastusalukset ja meripelastuskeskus kuuntelevat vhf kanavaa 16.

Pyhäjoen Meripelastusyhdistys ry