Olet tässä

Nuorisovaltuusto (Nuva)

Pyhäjoen uusi Nuorisovaltuusto kaudelle 2020-2021 toimii aktiivisena. Kerromme toiminnasta näillä sivuilla ja kokouspöytäkirjoja voit tarkastella liitetiedostoista.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 • Edistää ja kehittää nuorison asemaa kunnassa ilmanpuoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia
 • Toimia nuorison äänenä lautakunnissa sekä muissa julkisissa yhteyksissä ja tuoda nuorten näkökulma kunnan päätöksiin
 • Edustaa nuoria kunnan päätöksenteossa ja tuoda nuorten ajatuksia kunnan toimielinten käsiteleväksi
 • Osallistua kunnan eri hallintokuntien työn suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • Edistää yhteistyötä nuorten ja kunnan välillä
 • Pitää yhteyttä kunnan nuoriin ja nuorten parissa työskenteleviin tahoihin
 • Valmistella esityksiä ja aloitteita kunnan toimielimille ja muille tahoille sekä seurata niiden käsittelyä ja kunnan päätöksentekoa
 • Saada nuoriso kiinnostumaan yhteiskunnallisista asioista
 • Luoda nuorisolle virikkeellistä toimintaa, kuten tapahtumia ja tilaisuuksia ja mahdollisuuden vaikuttaa nuoria koskeviin asioihin.
 • Edustaa Pyhäjoen nuoria maakunnallisessa Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuustossa.
 • Pitää yhteyttä Suomen muihin nuorisovaltuustoihin.

Nuva logo

Nuorisovaltuuston historiaa Pyhäjoella

Pyhäjoella on toiminut nuorisovaltuusto viimeksi 1990-luvun loppupuolella. Muutaman vuoden tauon jälkeen alettiin nuorisovaltuusto-asiaa herättelemään henkiin vuoden 2005 alussa. Yläasteen ja lukion oppilaskunnat kokoontuivat ja niistä koottiin Pyhäjoen valtuustonuoret (VANU), joka on miettinyt miten pyhäjokisten nuorten osallisuutta voidaan kehittää.

Lukion oppilaskunnan hallituksen 24.11.2005 ja yläasteen oppilaskunnan hallituksen 7.12.2005 kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella päätettiin, ettei nuorisovaltuustovaaleja järjestetä vuoden 2005 lopussa.

Oppilaskuntien hallitukset katsoivat, että vuonna 2005 käytössä ollut malli, jossa yläasteen ja lukion oppilaskuntien hallitukset kokoontuvat tarvittaessa, on sopivin pyhäjokisten nuorten kannalta. Nuoret voivat tehdä ehdotuksensa ja aloitteensa oppilaskunnille ja ne tuovat esitykset eteenpäin tarvittaessa vapaa-aikaohjaajalle ja vapaa-aika- ja aikuisliikuntajaostolle.

Vuonna 2007 VANU järjesti nuorille suunnatun elokuvaillan monitoimitalolla ja osallistuja määrä ylitti odotukset! Vuonna 2010 heräsi idea yläkoulun ja lukion oppilaille suunnatusta vuorosta Monitoimitalolla. Tämä vuoro on ollut aktiivisesti nuorten käytössä tästä lähtien ja nuoret jatkoivat vuoron käyttöä myös keväällä 2012.

Vapaa-aikatoimi teetti vuonna 2013 kyselyn nuorten kiinnostuneisuudesta nuorisovaltuustotoimintaan. Kyselyyn vastasi 93 nuorta (7. ja 8.-luokkalaisia sekä lukiolaisia). Kysyimme halusiko nuori mukaan nuorisovaltuuston toimintaan / olisiko nuori valmis asettumaan ehdokkaaksi. Vastaukset jakautuivat seuraavasti: kyllä 24,7 %, ehkä 3,3 %, ei 72 %. Vastausten pohjalta näyttäisi olevan luontevinta jatkaa entistä käytäntöä, jossa nuoret voivat tehdä ehdotuksensa / aloitteensa yläkoulun ja lukion oppilaskunnille.

Pyhäjoen nuorisovaltuusto kaudella 2020-2021

Nuva logo

 • Essi Sen, pj, edustaja kunnanvaltuusto
 • Nea Sirkka, varapj, edustaja kunnanhallitus
 • Henna Huiskonen, sihteeri
 • Iivari Rantala, edustaja tekninen ltk.
 • Peppi Impola, edustaja sivistysltk.
 • Valtteri Kaikkonen, varaed. sivistysltk., viestintävastaava
 • Matias Eskola, varaed. tekninen ltk., rahastonhoitaja
 • Emmi Anttila

Varajäsenet

 • Helvi Heikkilä
 • Laura Impola
 • Nanna Pirttimaa

Pohjois-Pohjanmaan nuorisovaltuusto

 • Nea Sirkka, jäsen
 • Henna Huiskonen, varajäsen

Suomen nuorisovaltuustojen liiton liittohallitus

 • Liisa Yrjänä, jäsen

IG: Pyhäjoen nuorisovaltuusto
FB: Pyhäjoen nuorisovaltuusto

vapaa-aikatoimi [at] pyhajoki.fi (Vapaa-aikaohjaaja)
p. 040 359 6104