Olet tässä

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta hoitaa lain edellyttämät ja kunnan hoidettavana olevat viranomaistehtävät maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Rakennusvalvonnan tehtäviä ovat mm. erilaisten rakennuslupien ja toimenpiteiden käsitteleminen, rakentamista koskevien tietojen vastaanottaminen ja välittäminen eri viranomaisille, kaavojen noudattamisen valvonta sekä rakennetun ympäristön valvonta.

Rakennusvalvonta käsittelee rakennusluvat, neuvoo ja valvoo rakennustoimintaa, antaa lausuntoja rakennus- ja poikkeuslupahakemuksiin, antaa tietoja väestötietojärjestelmään rakennus- ja huoneistotietojen osalta sekä laatii valmiustodistuksia.

Rakentamisen hyvä lopputulos on rakennuttajien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden, viranomaisten sekä kiinteistön omistajien ja käyttäjien yhteinen etu.

Rakennusjärjestys ja lupamaksut

Pyhäjoen kunnanvaltuuston 15.12.2021 § 136 hyväksymä Pyhäjoen rakennusjärjestys sai lainvoiman 11.2.2022.

Pyhäjoen tekninen lautakunta hyväksyi uudet rakennusvalvonnan lupamaksut 25.1.2022 § 6.

Rakentamisilmoitus verottajalle

Kotitalouksien on ilmoitettava 1.7.2014 lähtien kaikista rakennusluvan alaisista töistä tiedot Verohallinnolle. Tiedot annetaan aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta. Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, tiedot annetaan myös ennen käyttöönottotarkastusta. Lisätietoja Verohallinnon rakentamisilmoitukset -sivuilta.

Yhteystiedot

Johtava rakennustarkastaja osmo.heikkala [at] pyhajoki.fi (Osmo Heikkala)
puhelin 040 359 6070

Lupasihteeri marika.anttila [at] pyhajoki.fi (Marika Anttila)
puhelin 040 359 6051

Lupapiste logo

 

Linkkejä

Pientalorakennuttajan työturvallisuusopas

Energianeuvonta

Yhdessä kohti kestävää energiankäyttöä - Pohjois-suomen-energianeuvonta

- Suomen rakentamismääräyskokoelma

- Maankäyttö-  ja rakennuslaki
- Maankäyttö- ja rakennusasetus