Olet tässä

Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut

Pyhäjoen maaseutupalveluiden tuottajana on Kalajoen kaupunki, joka hallinnoi 6 kunnan yhteistoiminta-aluetta (KaSi). Muut sopimuskunnat ovat Alavieska, Merijärvi, Raahe ja Siikajoki.

Alueen n. 950 aktiivisella maatilalla on viljeltyä peltoalaa n. 61000 ha ja yhteinen maaseutuhallinto vastaa vuosittain n. 50 miljoonan euron maatalouskorvausten maksatuksesta.

Yhteistoiminta-alueen taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista päättää neuvottelukunta, jossa on 2 edustajaa/kunta

Maaseutupalveluiden tehtäviin kuuluvat muun muassa

• EU- ja kansallisten maatalouskorvausten käsittely, maksatus ja tukineuvonta
• Peto- ja hirvivahinkojen arviointi ja korvausten maksatus
• Lutu-, eläke-, laina- ja avustushakemusten neuvonta
• Maatalousmaan hinta-arviot, lausunnot, maaseudun kehittämisasiat
• Sukupolvenvaihdosten neuvonta

Maaseudun kehittämisraha

Kunta maksaa seuraaviin kohteisiin kehittämisrahaa:
• Maksullinen lomitus
 

Maatalouden lomakkeet

Ruokavirasto