Pyhäjoella jopa 50 000 euroa tapahtumien tukemiseen

Pyhäjoen kunta avaa tapahtumien ideointikilpailun, jossa etsitään kuntaa elävöittäviä tapahtumia. Yritykset sekä rekisteröityneet yhdistykset, säätiöt ja osuuskunnat voivat lähettää tapahtumaideoita ja suunnitelmia, ja parhaimmille ehdotuksille maksetaan rahallista tukea. Pyhäjoen kunnan budjetissa on tähän tarkoitukseen varattu 50 000 euroa.

Tapahtumat elävöittävät kuntaa, luovat yhteenkuuluvuutta ja parhaimmillaan aikaansaavat uutta liiketoimintaa, sekä lisäävät kunnan vetovoimaisuutta yritysten ja ihmisten silmissä. 

”Olen vakuuttunut siitä, että Pyhäjoen kuntalaiset kehittävät nykyisiä ja luovat uusia tapahtumia, joihin osallistutaan yli kuntarajojen. Hyvät tapahtumat jäävät myös eloon ja muodostavat vähitellen omanlaatuista paikalliskulttuuria”, kertoo elinvoimajohtaja Tapani Tuominen.

Tapahtumien ideakilpailu on avoin myös muualta kuin Pyhäjoelta tulleille ehdotuksille, edellytyksenä on, että tapahtuma järjestetään Pyhäjoella. Tukea ei myönnetä tapahtumille, jotka ovat poliittisia, vakaumuksellisia tai joiden luonne on ristiriidassa kunnan strategian kanssa.

Ideakilpailu avautuu 1.2.2024, ja ehdotuksia voi lähettää 29.3.2024 klo 15.00 saakka. Hakemukset pisteytetään, jonka jälkeen kunnanhallitus valitsee 15. huhtikuuta avustuksen saajat. Avustuksen saajat vastaavat itse tapahtumien järjestelyistä.

Juuri nyt käynnistynyt ideakilpailu toteutetaan niin sanottuna osallistavana budjetointina, jonka periaatteen mukaisesti kuntalaiset voivat ideoida kunnan varojen käyttöä.

Lisätietoja kilpailun ehdoista ja säännöistä, sekä linkki sähköiseen hakulomakkeeseen: https://akkuna.fi/palvelu/pyhajoki/tapahtumien-avustushakemus

Lisätietoja: 
Tapani Tuominen 
elinvoimajohtaja 
Puh. 040 359 6007 
tapani.tuominen [at] pyhajoki.fi