Pyhäjoen terveyskeskuksen suunnittelu alkaa

Tiedote
13.3.2024

Pyhäjoen kunnan uuden sosiaali- ja terveyskeskusrakennuksen suunnittelu alkaa. Rakennuspaikka on osoitteessa Vanhatie 31, entinen Valistustalon tontti. Naapuritontille käynnistyy kevään 2024 aikana ikäihmisten palveluasuntojen rakennustyöt. Rakennuksen suunnittelu tehdään yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen kanssa.

Pyhäjoen kunnanhallitus on päättänyt 11.3.2024 kokouksessa, että sosiaali- ja terveyskeskuksen viitesuunnittelussa käytetään samaa suunnittelijaa kuin ikäihmisten palveluasuntojen suunnittelussa. Tämä mahdollistaa yhtenäisen kortteli-ilmeen ja tiedonkulun sujuvuuden, sekä projektien samankaltaisuudesta syntyvien etujen hyödyntämisen.

Kunnanhallitus hyväksyi Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy:n 14 000 euron tarjouksen sosiaali- ja terveyskeskuksen viitesuunnittelusta. Viitesuunnitelma tehdään noin 450 kerrosneliömetrin rakennuksesta. 

Viitesuunnitelma valmistuu viimeistään lokakuussa 2024.

Sekä ikäihmisten palveluasunnot että Sosiaali- ja terveyskeskus ovat osa Pyhäjoen kunnan Hoiva 2025 -hanketta.

Lisätietoja: Jyrki Määttä