Olet tässä

AKKE-hanke

Puhtaan ja vakaan energiantuotannon kehittäminen Pyhäjoen talousalueella. Pyhäjoen kunta on käynnistänyt Puhtaan ja vakaan energiantuotannon kehittäminen Pyhäjoen talousalueella -hankkeen, jolle Pohjois-Pohjanmaan liitto on myöntänyt AKKE-rahoituksen.

Hankkeessa selvitetään puhtaan ja vakaan energian tuotanto- ja jatkojalostusmahdollisuuksia (mm. ydinvoima ja vety). Hankkeessa pyritään löytämään teknologisesti, taloudellisesti ja aikataulullisesti parhaat ratkaisut näiden tarpeiden täyttämiseksi jo rakennettua infraa ja paikallista toimintaympäristöä hyödyntäen. Työssä kartoitetaan myös mahdollisia kansallisia ja kansainvälisiä toimijoita ja sitoutetaan heitä alueen energiasektorin kehittämiseen.

Hanke käynnistetään esiselvityksellä 13.2.2023-31.3.2024, joka sisältää seuraavat neljä vaihetta:

1. Puhtaan energiantuotannon tarpeet ja energiamarkkinoiden kehittyminen, jossa määritetään vakaan energiantuotannon tarve painopisteenä sähkö ja vety

2. Toimijaverkoston kartoitus, jossa selvitetään avaintoimijoiden halu ja valmius käynnistää uusia projekteja alueellista infrastruktuuria hyödyntäen

3. Mahdollisten teknologioiden ja toimittajien kartoitus, jossa arvioidaan mahdollisten teknologioiden ja toimittajien toteutusvalmius jo tällä vuosikymmenellä rakenteille saataviin projekteihin

4. Sähkön-, vedyn- ja lämmöntuotannon taloudellisuus, jossa arvioidaan erilaisten energiatarpeiden ja niihin soveltuvien teknologiaratkaisujen kannattavuus

 

Hanke jatkuu toimintasuunnitelman laatimisella esiselvityksen pohjalta 1.4.2024-31.12.2024. Toimintasuunnitelmassa tarkennetaan seuraavia osa-alueita:

5. Toteutettavissa olevat aluetavoitteet: Määritellään kestävät alueelliset tavoitteet

6. Yhteistyö- ja toimijaverkosto: Avaintoimijoiden mahdollisuudet ja etenemistavat

7. Pyhäjoen talousalueen puhtaan ja vakaan energiatuotannon toimintasuunnitelman laatiminen

 

Hankkeen yhteyshenkilön yhteystiedot

Sanfrid Lindblom
sanfrid.lindblom [at] pyhajoki.fi (sanfrid[dot]lindblom[at]pyhajoki[dot]fi)
+358403596000
Kuntatie 1, 86100 Pyhäjoki

Toteuttaja: Pyhäjoen kunta Hankkeen kustannusarvio: 520 000€, AKKE-tuki on 80% hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, kuitenkin enintään 416 000€ Toteutusaika: 13.2.2023 – 31.12.2024