Olet tässä

Koronaviruksen rajoitukset Pyhäjoella 26.11.-25.12.2021

Aluehallintovirasto on antanut 19.11.2021 tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle 26.11.2021-25.12.2021. (kts. päätös).

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 16.11.2021 linjannut suositukset ja rajoitukset Pohjois-Pohjanmaan alueelle (kts. suositukset ja rajoitukset).

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 22.11.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella 26.11.-25.12.2021

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 26.11.-25.12.2021

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Suositellaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita.

Vailla täyttä rokotussuojaa olevien suositellaan käyttävän maskia aina julkisissa sisätiloissa.

Suositus kaikille riippumatta rokotussuojasta :
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, eteenkin ruuka-aikana
• peruskouluissa 6. luokasta lähtien sekä lukiossa
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä
• sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kun he ovat lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa, sekä vierailijoille ja avoterveydenhuollon potilaille, kun ovat lähikontaktissa potilaisiin tai henkilökuntaan
• vuodeosastopotilaat, kun ovat lähikontaktissa muihin potilaisiin
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
Sisätiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on rajattu 50 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.
Toimijat voivat järjestää yli 50 henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. (kts. STM:n ohje)

Tapahtumat
Tapahtumanjärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että riittävät turvavälit ja muut hygieniakäytänteet toteutuvat.

Riskiryhmät
• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierailessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
• Mikäli vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse tehdään, toimitaan THL:n ”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)

Koronarokotuksiin hakeutuminen
Rokotesuojan saavuttamiseksi niiden, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotesuojaa, on syytä hakeutua koronarokotukseen. (kts. RAS:n rokotukset)
Koronatestiin hakeutuminen
Hengitystieinfektio-oireiden, kuten yskän, kurkkukivun, nuhan tai hengenahdistuksen ilmettyä tulee koronatestiin hakeutua RAS:n ohjeiden mukaisesti. (kts. RAS:n ohjeet)

 

22.11.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot