Olet tässä

Koronaviruksen perustason rajoitukset Pyhäjoella 24.5.-13.6.2021

Aluehallintovirasto on antanut 20.5.2021 tartuntatautilain 58 §:n nojalla päätöksen Pohjois-Pohjanmaan alueelle 21.5.2021-13.6.2021 (kts. päätös).

Alueellinen koordinaatioryhmä on kokouksessaan 18.5.2021 linjannut suositukset ja rajoitukset 13.6.2021 saakka (kts. suositukset ja rajoitukset).

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 24.5.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella ajalle 24.5.- 13.6.2021.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 24.5.-13.6.2021

Kunnan tilojen käyttö
• Kirjastossa on rajoitettu käyttö, maksimi 20 asiakasta kerrallaan.
• Nuorisotilat ja kerhotoiminta:
    • toimintaan voi sisätiloissa osallistua enintään 20 henkilöä kerralla
    • toimintaan voi ulkotiloissa osallistua enintään 50 henkilöä kerralla
    • välineiden huolellinen puhdistus käyttökertojen välillä
    • vältetään osallistujien ja saattajien lähikontaktia
• Kuntosali:
    • toimintaan voi osallistua enintään 10 henkilöä kerralla
    • varaus tapahtuu Julius-varausjärjestelmän kautta (https://www.pyhajoki.fi/varauskalenteri-julius)
    • laitteiden puhdistusvelvollisuus on jokaisella laitteiden käyttäjällä
    • kuntosalilla on desinfiointiliinoja ja -suihketta
    • varauksen voi tehdä aikaisintaan 7 päivää ennen vuoroa
    • vuoro kestää tunnin, varata voi kaksi vuoroa kerralla
    • paikalle tullaan varusteet päällä ja tilasta lähdetään suoraan pois
    • velvollisuus käyttää kasvomaskia

Ryhmäharrastustoiminta
Aikuisten ryhmäharrastustoimintaa voidaan järjestää Monitoimitalossa seuraavin rajoituksin:
• noudata turvaetäisyyksiä (2 metriä)
• huolehdi siitä, että urheilulajin tunnusomainen toiminta mahdollistaa turvaetäisyyden noudattamisen
• varatulla vuorolla osallistujia enintään 20 henkilöä/lohko
• paikalle tullaan varusteet päällä ja lähdetään suoraan pois
• käytettävien laitteiden ja materiaalien desinfiointi ennen ja jälkeen käyttöönoton
• vahvana suosituksena kasvomaskin käyttö
• kirjaa Julius-varausjärjestelmään tehtävään varaukseen kaikkien asiakkaiden nimet ja puhelinnumerot

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Suositellaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat pääsääntöisesti yli 12-vuotiaita. Lisäksi on annettu suositus maskien käytöstä Saaren koulun 6-9 luokilla.

Maskia tulee käyttää:
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä
• toisen asteen oppilaitoksissa
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• riskialueelta Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• terveydenhuollon henkilöstölle kaikessa potilastyössä
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
Sisä- ja ulkotiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien osallistujamäärä on rajattu 50 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Lisäksi ajalla 24.5.2021-13.6.2021 voidaan sisätiloissa ja alueellisesti
rajatuissa ulkotiloissa järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuus tai yleinen kokous edellyttäen että:
1.     tiloissa on käytettävissä useita katsomolohkoja tai osallistujille tarkoitettuja rajattavissa olevia alueita, joiden kaikkien välille on järjestettävä selkeä suojavyöhyke,
2.     tilaisuuteen osallistuva yleisö voidaan sijoittaa omille
istumapaikoille tai omille alueille enintään 50 henkilön erillisiin katsomolohkoihin tai vastaaviin osallistujille tarkoitettuihin alueisiin, joihin jokaiseen on oltava omat kulkureitit, palvelut (kuten mahdolliset tarjoilupalvelut ja saniteettitilat) sekä tapahtumahenkilökunta, ja
3.     osallistujien turvallisuus voidaan varmistaa noudattamalla edellä mainittua opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitoksen antamaa ohjetta, joka täydentää suoraan tartuntatautilaista tulevia velvoitteita.

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksien osallistujamäärä suositellaan rajattavaksi 50 henkilöön. Yksityistilaisuuksia järjestettäessä noudatetaan ohjeita turvaetäisyyksistä, maskin käytöstä ja hygieniakäytännöistä, joilla ehkäistään koronavirustartuntoja.

Riskiryhmät
• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierailessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
• Mikäli vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse tehdään, toimitaan THL:n ”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)

Koronatestiin hakeutuminen
Hengitystieinfektio-oireiden, kuten yskän, kurkkukivun, nuhan tai hengenahdistuksen ilmettyä tulee koronatestiin hakeutua matalalla kynnyksellä.

 

24.5.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot