Olet tässä

Koronaviruksen rajoitukset Pyhäjoella 8.12.-31.12.2021

Aluehallintovirasto on antanut 3.12.2021 tartuntatautilain 58 d §:n nojalla päätöksen tilojen käytön edellytyksistä Pohjois-Pohjanmaan alueelle 7.12.2021-31.12.2021. (kts. päätös).

Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä on kokouksessaan 8.12.2021 päättänyt rajoituksista Pyhäjoella 8.12.-31.12.2021.

Pyhäjoen kunnan koronatoimenpiteet 8.12.-31.12.2021

Kunnan tilojen käyttö
Seuraavien tilojen osalta käyttö on rajattu aluehallintoviraston päätökseen nojautuen 10 henkilöön (asiakkaat/osallistujat) kerrallaan:
• kirjasto
• koulujen liikuntatilat
• monitoimitalo
• kuntosali
• Monela

Näihin tiloihin laaditaan tartuntatautilain 58 h §:n mukainen suunnitelma, joka on nähtävillä kyseisissä tiloissa.

Laajennettu etätyösuositus
Suositellaan, että kaikki työntekijät työskentelevät etätyössä mahdollisimman laajasti, mikäli se on työsuorituksen kannalta mahdollista.

Etäkokouskäytännöt
Suositellaan mahdollisimman kattavasti etäkokouskäytäntöjä sekä työpaikoilla että vapaa-ajan kokouksissa.

Maskisuositukset
Maskisuositukset koskevat yli 12-vuotiaita.

Vailla täyttä rokotussuojaa olevien suositellaan käyttävän maskia aina julkisissa sisätiloissa.

Suositus kaikille riippumatta rokotussuojasta :
• julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa
• joukkoliikenteessä ja muissa julkisissa liikennevälineissä, eteenkin ruuka-aikana
• peruskouluissa 6. luokasta lähtien sekä lukiossa
• työpaikoilla sisätiloissa, joissa maskin käyttö on mahdollista
• koronavirustestiin hakeutuvat henkilöt matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• Suomeen saapuneet matkailijat heidän siirtyessä maahantulopisteeltä omaehtoiseen karanteeniin tai jos heillä on omaehtoisen karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella
• harrastus- ja vapaaehtoistoiminnan käyttämissä sisätiloissa, jos samassa tilassa työskentelee tai oleskelee useampia henkilöitä
• sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstölle, kun he ovat lähikontaktissa potilaiden tai asiakkaiden kanssa
• suositus koskee myös potilaita, omaisia, opiskelijoita ja vierailijoita
• yksityisten palveluntarjoajien tiloissa (kaupat, pankit, apteekit jne.)

Yleisötilaisuudet
Sisätiloissa tapahtuvien yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärä on rajattu 20 henkilöön aluehallintoviraston päätöksellä.

Toimijat voivat järjestää yli 20 henkilön tilaisuuksia edellyttämällä yli 16-vuotiaalta EU:n digitaalisen koronatodistuksen esittämistä yleisötilaisuuteen pääsemiseksi. (kts. STM:n ohje)

Yksityistilaisuudet
Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän mahdollisimman pienimuotoisina.

Tapahtumat
Tapahtumanjärjestäjiä suositellaan kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että riittävät turvavälit ja muut hygieniakäytänteet toteutuvat.

Riskiryhmät
• Suositellaan harkitsemaan tarkoin vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmien luokse. Vierailessa suositellaan käytettäväksi maskia ja hyvää käsihygieniaa.
• Mikäli vierailuja ikääntyneiden ja riskiryhmään kuuluvien luokse tehdään, toimitaan THL:n ”Vierailut pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä koronavirusaikana” -ohjeen mukaisesti (kts. THL:n ohje)

Koronarokotuksiin hakeutuminen
Rokotesuojan saavuttamiseksi niiden, jotka eivät ole saaneet täyttä rokotesuojaa, on syytä hakeutua koronarokotukseen. (kts. RAS:n rokotukset)

Koronatestiin hakeutuminen
Hengitystieinfektio-oireiden, kuten yskän, kurkkukivun, nuhan tai hengenahdistuksen ilmettyä tulee koronatestiin hakeutua RAS:n ohjeiden mukaisesti. (kts. RAS:n ohjeet)

Kotitestejä (antigeenitestit) suositellaan hyvänä lisänä terveydenhuollossa tehtävien koronatestien rinnalle. Jos kotitestistä saa positiivisen testituloksen, tulee se vahvistaa terveydenhuollossa tehtävällä koronatestillä. Negatiivisella kotitestillä ei voi vapautua virallisesta eristyksestä tai karanteenista.
 

8.12.2021
Pyhäjoen kunnan varautumisen johtoryhmä

Liitetiedostot