Olet tässä

Tervetuloa Pyhäjoelle! -hanke

Tervetuloa Pyhäjoelle!

Tämä työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke on päättynyt. Se sai ajalle 01.04.2019 - 30.06.2022 Euroopan Sosiaalirahastolta (ESR) ja valtiolta 80% rahoituksen (324 110€). Rahoittavana viranomaisena toimi Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

Pyhäjoki oli moninaistumassa nopeasti suurhankkeen myötä. Työntekijöitä tuli myös ulkomailta ja useista eri maista. Osa työntekijöistä muutti paikkakunnalle perheineen. Haasteeksi nähtiin paikkakunnalle muuttaneita perheitä koskettava puolisotyöttömyys sekä perheiden integroituminen osaksi paikallista yhteisöä.

Hankkeen toimenpiteillä edistettiin osallisuutta ja vuorovaikutusta paikkakunnalle ja maahan muuttavien, kolmannen sektorin ja kantaväestön välillä. Hankkeessa tehtiin laajaa yhteistyötä kunnassa toimivien yhteisöjen, järjestöjen ja yritysten kanssa. Heidän kanssaan rakennettiin uudenlaista, hyvään kotoutumiseen ja työllistettävyysvalmiuteen tähtäävää kumppanuusverkostoa, sekä luotiin ja käynnistettiin tandem-kieliopiskelua sekä paikallisluotsi- ja kaveritoiminnan palveluja.

Käytännössä hanke toteutti tapahtumia, koulutuksia ja opintoretkiä, tarjosi henkilökohtaista ja ryhmäohjausta sekä kehitti yhteisiä toimintatapoja ja käytäntöjä kaksisuuntaisen kotoutumisen ja hyvien väestösuhteiden edistämiseksi. Hankkeella oli kaksi työntekijää.

Yhteystiedot

Projektipäällikkö toimi
Katinka Käyhkö
 

Hankkeen Facebook-sivu on suljettu.

Hankkeen Twittertili on suljettu.

Uutiskirjeiden arkisto