Skip to main content

Yhteystiedot

Vanha maantie 39 A, 86170 Yppäri
p. 040 359 6150
Sähköposti: etunimi.sukunimi [at] edu.pyhajoki.fi

Opettajat

Annukka Kolehmainen, koulunjohtaja, luokat 1.-2. p. 040-359 6154

Niina Yrjänä, luokat 3.-4. p. 050-339 9465

Heikki Salminen, luokat 5.-6, p. 040-831 4233

Minna Silvola, esiopetus, p. 040-359 6132

Pauliina Kuusirati, englanninopettaja

Katja Hihnala, erityisopettaja, 040-359 6132

Riikka Suni-Lajunen, musiikinopettaja

Muu henkilökunta

Heikki Kärjä, koulunkäynnin ohjaaja

Sanna Koivula, koulunkäynnin ohjaaja

Sonja Haarakangas, esikoulun ohjaaja, iltapäivätoiminnan ohjaaja

Sinikka Keskitalo, ruoka- ja laitoshuoltaja
 

Oppilashuolto

Paula Lammi, kouluterveydenhoitaja, p. 040-135 8019

Hanna-Leena Sirviö, koulukuraattori, p. 040-359 6113

Kirsti Mäki, koulupsykologi, p. 040-359 6145

Pyhäjoen hammashoitola 08-849 4725

Yppärin koulu (eng)

Yppärin koulu on esi- ja perusopetusta antava kouluyksikkö Pyhäjoen kunnan eteläreunalla. Koulu on neliopettajainen ja oppilaita on vuosittain 65-75.

Yleistä opetuksen järjestämisestä

Oppituntien ajankohdat

1. tunti 8.30 - 9.00
2. tunti 9.15 - 10.00
3. tunti 10.15 - 11.00
ruokailu 11.00 - 11.30
4. tunti 11.30 - 12.15
5. tunti 12.30 - 13.15
6. tunti 13.30 - 14.15

Iltapäivätoiminta

Yppärissä toimii esikoululaisille ja 1-2.lk:n oppilaille suunnattu iltapäiväkerho klo 12.15-15.30. Toiminnasta vastaa Sonja Haarakangas.

Hakemuksen ip-toimintaan voi tulostaa kunnan kotisivuilta. Hakemus toimitetaan koululle.

Koululaiskuljetukset

Aamuisin ja iltapäivisin liikennöinnin hoitaa Oulaisten Liikenne Oy.

Oppilashuolto

Kouluterveydenhoitajana toimii Paula Lammi, jolla on vastaanotto Yppärin koululla kerran kuussa. Tarvittaessa hänet tavoittaa puhelimitse 040 1358 019.
Koululääkäri suorittaa määräaikaistarkastuksen kaikille viidesluokkalaisille.

Koulukuraattorina toimii Hanna-Leena Sirviö, jonka tavoittaa koululta parillisten viikkojen tiistaina klo 8.15-11.00 ja muulloin puhelimitse 040 3596 113.

Hammashoitolakäynnit järjestetään pääsääntöisesti keskiviikkoisin.

Oppilaan poissaolot:
Mikäli oppilas joutuu sairauden takia olemaan poissa koulusta, on huoltajan ilmoitettava siitä koululle mahdollisimman pian.

Jos oppilas tarvitsee vapaata muun syyn kuin sairauden takia, lupa tulee pyytää etukäteen. Vapaan pyytämiseen on laadittu lomake, jonka saa omalta opettajalta.
Alle 5 päivän poissaoloihin luvan myöntää luokanopettaja, 5-9 päivän poissaoloihin koulunjohtaja ja sitä pidempiin poissaoloihin sivistystoimenjohtaja.

Oppilasarvioinnit

Oppilasarvioinnin yleiset periaatteet:

Arvioinnin tehtävä on vuorovaikutuksen ja palautteen avulla tukea oppilasta muodostamaan realistinen kuva itsestään.
Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan sekä kehittämään edellytyksiä itsearviointiin.

Kirjallinen välitodistus annetaan 2-6. luokan oppilaille ennen joululomaa ja kirjallinen lukuvuositodistus 1.-6 luokille lukuvuoden lopuksi. Joulukuussa 1. luokan oppilaille pidetään arviointikeskustelut.

1-4.luokilla käytetään sanallisia arviointikaavakkeita ja 5-6.luokilla numeroarviointia.